กลับไทย

เรียน เพื่อนชาวไทย

ผมจะกลับไทยวันที่ 17-19 พ.ค.

ผมจะไปเที่ยว BRJ บ้านของผมที่เชียงใหม่ในวันที่ 17

ผมจะกลับกรุงเทพและจะเข้าร่วมการประชุม TNI ในวันที่ 18-19

ผมขอโทษที่ผมมีเวลาไม่พอที่จะพบเพื่อน ๆ ทุกคนในประเทศไทยในการเดินทางครั้งนี้